Markmiðin

 

Markmið Námshesta eru:

Að stuðla að áhuga og þekkingu nemenda á náttúru Íslands.

Að stuðla að umhyggju fyrir náttúrunni.

Að stuðla að útiveru nemenda.

Að nemendur læri um íslenska hestinn og kynnist honum af eigin raun.

Að nota hesta við útikennslu í ýmsum greinum náttúruvísinda.

Að nota hesta til að styðja við nám einstakra nemenda í grunnskóla.

Að nota hesta til að styrkja eftirtalda þætti er lúta að þroska barna og unglinga og stuðla að aukinni lífsleikni og lífsgæðum þeirra:

Athygli

Áhugi

Virðing

Þekking

Jákvæðar tilfinningar

Leiðtogahlutverk og samstarf

Líkamlegur styrkur og færni